Currently TXing
Time (Australia/Hobart) Callsign Target Gateway TX-Time
Connected YSFGateways
Reporting Time (Australia/Hobart) Callsign
2019-11-13 22:47:43YSF2NXDN
2019-11-13 22:47:43YSF2P25
2019-11-13 22:47:43YSF2DMR
2019-11-13 22:47:43BM5Ø51
2019-11-13 22:47:43VK3UV
Last Heard List
Time (Australia/Hobart) Callsign Target Gateway Dur (s)
2019-11-13 21:51:56VK7ZCRALL BM5Ø51 1
2019-11-13 21:25:57VK3PGALL BM5Ø51 3
2019-11-13 21:22:47VK3APPALL BM5Ø51 2
2019-11-13 20:37:52VK7HSEALL BM5Ø51 1
2019-11-13 19:31:08ZL1DYALL BM5Ø51 2
2019-11-13 16:25:42VK3KYYALL BM5Ø51 3
2019-11-13 14:36:22VK3RMALL BM5Ø51 9
2019-11-13 13:01:39VK4SED ALL VK4SED 1
YSFReflector-Dashboard V 20190512-1 (GitID unknown) | Last Reload 2019-11-13, 22:47:55 (Australia/Hobart) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard